Dalaj Lama pa Harrison Gaz Movie Udisati Zatvor Stanar za Odluka Konflikt

Khashyar | Januar 19, 2010

Određeni član Dalaj Lama Preporod movie, pripovedati kod Harrison Gaz(www.DalaiLamaFilm.com), pa jedan QA& s Direktor Khashyar Darvich, ponuda uvid na temelju unutrašnji mir za ljudi iza rešetaka, polovica nad kome biti zatvoriti umjesto umorstvo.

'Dalai Lama Preporod Dokumentovan Movie Proizvođač - Direktor Khashyar Darvich govoriti s stanar iza jedan zaslanjanje nad određeni član movie kod određeni član Prijelaz preko ograde Maksimum Sigurnost Zatvor soft Houston , Teksas. Na polovica nad određeni član stanar unutra određeni član publika biti poslužujući vrijeme umjesto umorstvo.

'Dalaj Lama Preporod' Dokumentovan Movie Proizvođač- Direktor Khashyar Darvich govoriti s stanar iza jedan zaslanjanje nad određeni član movie kod određeni član Prijelaz preko ograde Maksimum Sigurnost Zatvor soft Houston, Teksas. Na polovica nad određeni član stanar unutra određeni član publika biti poslužujući vrijeme umjesto umorstvo.

Houston, TX – Unutra jedan redak prigoda za razmišljati određeni član priroda nad njihov vlastiti postojanje pa istraživati određeni član bit nad unutrašnji mir, tuce nad stanar kod dva Teksas zatvor stečen uvid tokom ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja nad određeni član nagrada- ljubazan dokumentovan movie Dalaj Lama Preporod, pripovedati kod Harrison Gaz(www.DalaiLamaFilm.com). Određeni član movie zaštićen kod određeni član zatvor u sastavu dobro etika plan organski kod “Project Jasan Light,” jedan nekomercijalan Budistički dobrovoljan organizacija taj utvrde s određeni član Teksas Odjel nad Kriminalni Pravda, pa 3. lice od TO BE u prezentu predviđen za zaslon kod ostali zatvor preko određeni član Sjedinjenih Američkih Država unutra određeni član dolazak meseca.

onde 3. lice od TO BE u prezentu ovakav radost postojeći u mogućnosti pokazati movie sličan Dalaj Lama Preporod za stanarrečenoj Terry Conrad, jedan potvrđen dobrovoljan Chaplain’s pomoćnik, pa Direktor nad Nacrt Jasan Trak. “It 3. lice od TO BE u prezentu na taj način nagrađivanje za zatvoriti se razmišljanje pa imati jedan razgovor s njima okolo što je to stvarno važan, pa za shvatiti tko nama biti pa šta nama biti sposoban of.”

Conrad zamoljen određeni član film’s Proizvođač- Direktor, Khashyar Darvich, pokazati Dalaj Lama Preporod za stanar kome Conrad pravilno sresti s pa učitelj. S odobrenje iz zatvor upravnik, dva ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja su predviđen: prigovor Prijelaz preko ograde zatvor unutra Beaumont, Teksas, pa pojedinac unutra Ramsey zatvor, jug nad Houston. Darvich onda dobrovoljan za muha za Teksas za govoriti s stanar iza svaki zaslanjanje. Okolo polovica nad određeni član stanar unutra određeni član zatvor publika su osuđen nad umorstvo.

određeni član namera nad pravljenje današji movie biće zbiti publika unutra jedan pozitivan way,” rečenoj Direktor- Proizvođač Khashyar Darvich nad Wakan Movie. “I je nikada bio za jedan zatvor pre nego, ipak JA je jedan dubok oset taj stanar možda će morati nešto za reći okolo određeni član film’s tema nad prevlađivanje određeni član vlastito ja pa otvorenje one’s srce

Oba Darvich’s pa Conrads’ namera unutra zaslanjanje određeni član movie umjesto stanar biće osigurati njima s jedan poruka taj naterati njima za usredotočiti napredan oni sami iz određeni član naopačke.

ja saslušan određeni član Dalaj Lama govorenje okolo određeni član važnost nad sažaljenje umjesto compassion’s za, zato it’s dužnost do,” rečenoj David, dobro stanar kod određeni član Ramsey Jedinica. “zato that’s šta pomoć za nuždu te srećan unutrašnjost, svojušta pomoć te razviti unutrašnji mir. Našto muškarac početi govorenje okolo to, JA pravedan početi dobivanje zvonjenje svi na. To stvarno ganut me.”

šta JA misao je na taj način dubokouman okolo određeni član movie je određeni član dete- sličan jednostavnost nad određeni član Dalaj Lama pa određeni član profoundness nad njegov sporazum nad kako ljudsko biće priroda pa čovečanstvo utvrderečenoj Deon, drugi stanar kod Ramsey.

Određeni član nagrada- ljubazan movie, šta 3. lice od TO BE u prezentu pripovedati kod Harrison Gaz, pa je zaštićen unutra okrug nad sinemaskop diljem svijeta unutra nekoliko jezik, slijedi jedan skupina Zapadnjak tko putovati za Indija s određeni član zadatak nad rješavanje svet problematika ispod određeni član duhovni vodstvo nad određeni član Dalaj Lama. Određeni član movie kontrast određeni član Zapadnjakintelektualac pristup za problem- rješavanje prema određeni član prosvijećen pristup nad određeni član Dalaj Lama, pa opisati kako određeni član učesnik iskustvo jedan dubokouman crew promjena oblika.

Stanar kod određeni član Ramsey maksimum sigurnost zatvor unutra Teksas oprez određeni član movie 'Dalai Lama Preporod ( pripovedati kod Harrison Gaz ).

Stanar kod određeni član Ramsey maksimum sigurnost zatvor unutra Teksas oprez određeni član movie, ' Dalaj Lama Preporod' ( pripovedati kod Harrison Gaz).

Pored toga prilike umjesto samoispitivanje, određeni član movie isto žrtva stanar nekakav vjerojatnost za smijati se komu određeni član nesavršenost nad čovečanstvo.

to je smešan za vidjeti ovih prvorazredan- pametan narod pa ostvariti taj oni su prepametan umjesto određeni član zadatakrečenoj Jason, jedan zatvorenik kod Ramsey, okolo određeni član naučnik pa ostali svet misao- rukovodstvo unutra određeni član movie.

Stanar Kelly dodani, “ ja pila nešto unutra određeni član Dalaj Lama taj JA zatim uvesti moj vlastiti crew život, šta 3. lice od TO BE u prezentu radost pa sažaljenje pa mir

Kod oba zatvor, određeni član stanar su pažljiv za određeni član movie pa pogledan umjesto putevi primeniti svoju poduka za njihov crew stoka.

ja uzeti nekoliko agenda, ipak Prohtjelo mi se JA propušten okolo 20,000 više nego JA je u mogućnosti za road prudrečenoj Zahod, dobro stanar kod Prijelaz preko ograde zatvor.

Čovek Prijelaz preko ograde stanar Antoljak dodani, “ ja mogao oprez nešto poput današji svaki dan, specijalno unutra određeni član okolina I’m unutra. Te knotkle, it’s sličan jedan zmija jama. Ipak da you’ve dobiven unutrašnji mir, te volja afekt svaki osoba okolo

Darvich nacrt za ponuda određeni član movie umjesto ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja kod ostali zatvor okolo određeni član država, pa sličan za prisustvovati pa govoriti s ostali stanar grupa lično.

određeni član osnovni namera nad pravljenje današji movie biće zbiti pa preobraziti publika unutra jedan pozitivan way,” Darvich rečenojpa JA moći misliti na što nijedan bolji mjesto za zaslon određeni član movie nego jedan zatvor

Detalj okolo Dalaj Lama Preporod pa zatvor ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja biti raspoloživ kodwww.DalaiLamaFilm.com.

Dalaj Lama Preporod Movie Zaslon unutra Zatvor Direktor Govoriti s Stanar iza Ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja

Khashyar | Novembar 13, 2009

Stanar kod određeni član Ramsey maksimum sigurnost zatvor unutra Teksas oprez određeni član movie 'Dalai Lama Preporod ( pripovedati kod Harrison Gaz ). Polovica nad određeni član stanar unutra određeni član publika su osuđen nad umorstvo.

Stanar kod određeni član Ramsey maksimum sigurnost zatvor unutra Teksas oprez određeni član movie, ' Dalaj Lama Preporod' ( pripovedati kod Harrison Gaz). Polovica nad određeni član stanar unutra određeni član publika su osuđen nad umorstvo.

Houston, Teksas Našto dokumentovan movie Proizvođač- Direktor Khashyar Darvich je pozvan za zaslon njegov nagrada- ljubazan movie okolo određeni član Dalaj Lama, ‘ Dalaj Lama Preporod’ ( pripovedati kod Harrison Gaz www.DalaiLamaFilm.com), umjesto stanar unutra maksimum sigurnost zatvor soft Houston, Teksas, muškarac trenutno rečenoj ‘yes.’

Muškarac žrtva za kupovina njegovog dobro vazdušna linija ulaznica, prisustvovati određeni član ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja, i tada govoriti s određeni član stanar nakon.

ja je nikada bio za jedan zatvor pre negorečenoj Direktor Darvich. “ipak, JA je jedan dubok osjećaj taj određeni član iskustvo postojati značajan pa snažan, umjesto određeni član stanar, ipak isto umjesto me.”

našto JA oset taj moj srce odgovor za nešto, pa JA oset toplina unutra moj grudi, onda JA uzeti današji ace jedan jasan znak taj to 3. lice od TO BE u prezentu određeni član pravo stvar umjesto mene za progoniti taj put nad akcija. Određeni član osnovni namera nad pravljenje današji movie biće zbiti pa preobraziti publika unutra jedan pozitivan way,” Darvich kažepa JA misao nad nijedan bolji mjesto za zaslonDalaj Lama Preporodnego jedan zatvor

Polovica nad određeni član stanar tko posjećen određeni član ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja unutra dva Teksas zatvor, su osuđen nad umorstvo, neki od njima umjesto dupli umorstvo. Onde su nekakav unutra određeni član publika tko su osuđen nad prevara.

Unatoč tome, Darvich je vrlo iznenađen kod kako uvid pa razuman određeni član stanar primedba su okolo određeni član movie, pa kako određeni član stanar je zatražio određeni član tema pa uvid unutra određeni član movie za oni sami unutra jedan vrlo crew pa usmeriti put.

'Dalai Lama Preporod Proizvođač - Direktor Khashyar Darvich govoriti s stanar iza određeni član zaslanjanje nad njegov movie okolo određeni član Dalaj Lama za stanar.

'Dalaj Lama Preporod' Proizvođač- Direktor Khashyar Darvich govoriti s stanar iz određeni član Prijelaz preko ograde maksimum sigurnost zatvor soft Houston, Teksas iza određeni član zaslanjanje nad njegov movie okolo određeni član Dalaj Lama za stanar.

pojedinac nad određeni član sila tema nad određeni član moviekaže Darvich, “ 3. lice od TO BE u prezentu rješavanje oba unutrašnji pa vanjski konflikt, pa sporazum taj određeni član najbolji put za odluka konflikt unutra određeni član svet pa unutra tvoj zajednica će biti prvo odluka primerak u kući se. JA je vrlo iznenađen kod kako određeni član stanar razumjeti današji odmah, pa je zatražio određeni član poruka nad određeni član movie trenutno pa lako za oni sami

Pojedinac nad određeni član stanar unutra određeni član Prijelaz preko ograde maksimum sigurnost zatvor unutra Teksas, je emocionalan pa izražen, ace muškarac zašiljen njegov prst za njegov grudi, taj određeni član primerak nad Tibet pa Porculan navedenim unutra određeni član movie pa određeni član realizacija taj nama svi imati naš vlastitiunutrašnji Tibetstvarno prepun njemu.

pojedinac nad određeni član realizacija taj je kristalno jasno za mene dok JA je kod određeni član zatvor” Darvich kaže, “ je taj neki od određeni član stanar nikada moći sići potpuno, su za trošiti svaki dan nad njihov stoka unutra zatvor. Umjesto većina ljudi, današji postojati jedan depresivan pa beskonačan misao. Pre nego JA posjećen određeni član zatvor, pravedan maštanje određeni član misao nad bude zatvoriti stvoren strah pa panika u kući me.”

Mnogobrojan nad određeni član stanar tko posjećen određeni član ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja imati život rečenica, pa je mnogo vrijeme za misliti pa saviti.

Pa još, Darvich kaže, jedan osoba tko nije fizički unutra zatvor, moći pojaviti se za imati svi nad određeni član nezavisnost unutra određeni član svet, pa još postojati zatočen kod njihov misao, navika pa određeni član zatvor taj oni stvoriti u kući njihov vlastiti pamćenje.

stanar tko izgubiti njihov nezavisnost droz njihov pogreška pa akcija” Darvich kaže, “ moći izabrati za vidjeti njihov vrijeme unutra zatvor ace dobro prigoda, pa jedan mjesto umjesto duhovni znanje pa osoba rast

Darvich je govorenje s određeni član osoba tko pozvan njemu za zaslon određeni član movie unutra određeni član zatvor, Terry Conrad, određeni član Direktor nadnacrt Jasan Trak’ (www.projectclearlight.org), okolo kako određeni član život nad dobro stanar 3. lice od TO BE u prezentu nešto sličan jedan monah tko stoka unutra jedan manastir.

Izuzeti po pitanju stanar, njihov svet 3. lice od TO BE u prezentu često okružen kod nasilje, šta 3. lice od TO BE u prezentu dobro dodani motivacija za raditi na nalaz unutrašnji mir.

Iza određeni član ono što je ostalo na rešetu nakon prosijavanja pa QA& sednica, Darvich rečenoj taj mnogobrojan nad određeni član stanar navedenim taj oni ne iskustvo mnogobrojan pozitivan život- potvrditi opis unutra zatvor, pa oni klobučina nadahnut pa prepun kod određeni član zaslanjanje, pa slušanje za određeni član Dalai Lamareči okolo sažaljenje pa osobni odgovornost.

“But,” Darvich kaže, “ to klobučina dobar za moj srce pa pojedinac nad preko značajan stvar JA imati ispunjavanja s određeni član movie pokazati stanar taj netko gladiti pa oskudica pokazati sažaljenje…”

Darvich kaže taj muškarac sličan za zaslon određeni član movie unutra ostali zatvor, pa imati dalji otvoren dijalog s stanar.

Khashyar Darvich 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Proizvođač- Direktor nad oba određeni članDalaj Lama Preporoddokumentovan movie ( pripovedati kod Harrison Gaz), isto kao i određeni član nedavno oslobođenDalaj Lama Preporod Vol. 2: JEDAN Revolucija nad Idejaoba nad šta biti raspoloživ na temelju DVD ovdje: www.DalaiLamaFilm.com