Dalai Lama Sydney, Australia itakda, tiket, madla magsalita, turuan Sydney libangan sentral

Khashyar | setyembre 11, 2009

turuan di Sydney, Australia sa disyembre 1 & 2: kanya kabanalan nasain bigyan dalawa days ng teachings saNagarjunas’ paglalahad ng kuro sa Bodhicitta (jangchup semdrel) magtatag nina kanya kabanalan ang Dalai Lama di Australia lupon.

madla magsalita di Sydney, Australia sa disyembre 3: kanya kabanalan nasain bigyan a madla magsalita saatin hinaharap: sino ay may pananagutan? magtatag nina kanya kabanalan ang Dalai Lama di Australia lupon.

makipag-alaam Website: www.dalailamainaustralia.org

itakda:
petsahan pangyayari kinalalagyan
Tue 1st & pakasalan 2nd turuan gisingin ang intindihin Sydney
Thu 3rd intindihin & kanya mabisa pulong
atin hinaharap, sino ay may pananagutan? madla magsalita
Sydney
Sat 5th & paarawan 6th dumalaw sa bago sigla Auckland
Tue 8th dumalaw sa ang unibersidad ng Tasmania
atin daigdig, sino ay may pananagutan? madla magsalita
Hobart
pakasalan 9th parlamento ng daigdig relihiyon Melbourne
huwebes 10th Nobel kapayapaan mahalagahin mag-agahan
daigdig kapayapaan, sino ay may pananagutan? madla magsalita
Melbourne

2009 dumalaw Overview:

kanya kabanalan ang Dalai Lama hayagan dahil sa isang tao at pandaigdig pananagutanito ay kanya kalatas, ang tunay batayan ng kanya teachings at those ng Shakyamuni pag-papasanga. mula sa puno ang paraanin ng kanya 2009 dumalaw sa Australia, kanya kabanalan nasain ipakilala, ipakita at pag-usapan ang tunay kalikasan ng ay sinusulat at paano pananagutan dahil sa atin hinaharap lies kumuha bawa't isa at bawa't isa ng sa amin.

ang atin hinaharap, sino ay may pananagutan? 2009 dumalaw nasain isama dalawa days ng Buddhist Teachings ibatay sa ang bantog ituro Buddhist maunawaang lubos Nagarjuna’s paglalahad ng kuro sa Bodhicitta ( ay ang naisin sa matamo tapusin enlightenment atipan ng pawid ay, Buddhahood di iutos sa maaari ng makabuti sa lahat damdamin ay sinusulat) at tatlo madla magsalita di Sydney, Hobart & Melbourne.

gisingin ang intindihin Sydney”

martes 1st & miyerkules 2nd
disyembre 2009, Sydney
libangan sentral

umaga pulong: 930am: 1130am:
hapon pulong: 200pm: 400pm:

pangyayari patalastas:

linangin a uri puso at gisingin ang intindihin ay hindi makatarungan a sentimental o relihiyoso layon. ito ay dahil sa bawa't, irrespective ng magtumulin, relihiyon o hinggil sa pulitika pagigingkaanib. ito ay dahil sa kahit sino sino pag-araal ang kanilang sarili a kasapi ng ang tao mag-anak.

kanya kabanalan ang Dalai Lama makaramdam atipan ng pawid iba relihiyoso Sali't saling sabi may a malaki pananagutan sa paglaanan kapayapaan ng intindihin at a madama ng kapatiran at sisterhood sa sangkatauhan.

gisingin ang intindihin Nagarjunas’ paglalahad ng kuro sa Bodhicitta, hipuin sa ang dalawa ayos ng ang gisingin intindihin ang kambal uri ng dunong at aguhon, alin ay kailangan dahil sa kahit sino sino maghangad sa maaari a lalong mapabuti tao at isagawa palitan di kanila buhay.

ang turo dahil sa bungkalin kanila sa loob bawa't isa ng sa amin ay ipaliwanag di ito turuan. pagkilala gaya isa ng ang ang lalong nakararami isagawa Buddhist maunawaang lubos, kanya kabanalan nasain ihatid tesis teachings ibatay sa kanya mag-ari malalim at tunay dumanas ng aguhon, loving kagandahang-loob at sa dakong loob kapayapaan.

gaya arsobispo Desmond Tutu kamakailan may sabihin, “His kabanalan ang Dalai Lama ay hindi simple a banal tauhan. siya ay kilalanin lagos ang daigdig gaya isa ng atin ilan true aral authorities. siya ay a guro sino may ipakita sa amin lahat paano sa buhay atin buhay kumuha aguhon, non dahas at love.”

Buddhists at non Buddhists magkamukha, lumapit away malalim galawin at magbuyo sa kunin pananagutan at lumikha tiyak palitan di kanila buhay.

*****

madla magsalita: atin hinaharap, sino ay may pananagutan

huwebes 3rd disyembre 2009, 2pm 4pm
Sydney libangan sentral

pangyayari patalastas

di a daigdig atipan ng pawid confronts sa amin bawa't isa at bawa't araw kumuha mahirap hindi madali at madalas upsetting kalagayan, ang dunong ng ang Dalai Lama hamunin sa amin at anyayahan sa amin sa humanap mapamimilian alin hindi tangi kamtan atin mag-ari balon ay sinusulat datapuwa't alin din mag-abuloy sa ang mabuti ng lahat.

kanya kabanalan hayagan dahil sa isang tao at pandaigdig pananagutan. ito ay kanya kalatas, ang tunay batayan ng kanya teachings at those ng ang pag-papasanga. noong panahon ang Sydney madla magsalita kanya kabanalan nasain ipakilala, ipakita at pag-usapan atin 2009 dumalaw paksa, paano pananagutan dahil sa atin hinaharap lies kumuha bawa't isa ng sa amin.

atin hinaharap, sino ay may pananagutan? ay buongpaligid tumulong mga tao sa maging pagkalooban ng kanila isang tao pananagutan gaya globo mamamayan dahil sa kanila mag-ari gawa, ang daigdig di alin sila buhay at dahil sa lahat iba ikinabubuhay ay sinusulat sila paghati-hatiin ito kumuha.

ang Dalai Lama gawin hindi umangkin sa maaari kahit ano iba noon a ‘simple Buddhist monghe datapuwa't kanya magsanay payo dahil sa ikinabubuhay at gumawa di tesis kasalukuyan takdaan ng oras, ay paltok sought matapos at pandaigdig.

gumawa hindi hindi tamaan ang mapagsamantala sa pakinggan isa ng ang ang lalong nakararami pagpitaganan at maalalahanin tayahin ng atin time. Reconsider ano ay pag-angkat sa ka at paano ka maaari gawin a pagkakaiba sa atin hinaharap.